Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

Izbirni premet:  OBDELAVA UMETNIH SNOVI

Izberejo učenci: 8. in 9.  razreda

število ur: 35 ur

Nosilec predmeta: Robert Hriberšek

Učenci in učenke pri predmetu:

* spoznajo različne vrste umetnih snovi (smole, lepila, polnila, penasti materiali);

* spoznajo in uporabijo postopke za obdelavo umetnih snovi (ulivanje, žaganje, brušenje, poliranje, vrtanje…);

* izdelujejo preproste izdelke iz umetnih mas;

* uporabijo osnovna znanja elektrotehnike (vezava stikal in svetil v tokokrog)

* poznajo pomen varnega delovnega okolja in pomen varstva narave;

* Izbirni predmet OGU bo potekal v računalniški in tehnični učilnici.

Kaj bomo delali: predmet temelji predvsem na praktičnem delu z umetnimi snovmi. Učenci pri predmetu izdelajo namizno lučko iz epoksidne smole. Pri tem spoznajo tudi praktično vezavo osnovnega tokokroga ter postopke spajkanja.

V drugem delu izdelajo model jadralnega letala iz stirodura., katerega dele izdelajo s pomočjo šablon in žage za stiropor. Pri tem spoznavajo pomene mešanih materialov (kompozitov).

Prilagodi izgled strani