Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

Izbrani šport ODBOJKA

Razred 9. razred
Število ur 32 ur – 1 ura na teden

Namen enoletnega predmeta Izbrani šport je poglabljanje vsebin določenega športa – odbojke. Namenjen je vsem učencem, ne le tistim, ki se z izbranim športom ukvarjajo že pri interesnih dejavnostih v šoli ali zunaj nje.

Cilji izbirnega predmeta šport za sprostitev:

·         z izbranim športom razvijati nekatere gibalne in funkcionalne sposobnosti,
·         opravljati dalj časa trajajoče gibalne naloge aerobnega značaja,
·         nadgraditi tehnična in taktična znanja v izbrani športni panogi,
·         spoznati pomen redne športne vadbe izbranega športa,
·         poznati določena pravila izbranega športa,
·         razumeti vpliv izbranega športa na organizem,
·         povezovati različna znanja drugih predmetov (fizika, biologija, etika in družba …) z izbranim športom,
·         spodbujati medsebojno sodelovanje in zdravo tekmovalnost v izbranem športu,
·         spoštovati pravila športnega obnašanja,
·         doživljati vpliv športne vadbe v izbranem športu na dobro počutje.

 

Šport za zdravje

Razred 8. razred
Število ur 35 ur – 1 ura na teden

Namen enoletnega predmeta Šport za zdravje je spoznavanje novih športov, ki jih v obveznem šolskem programu ni mogoče izvajati, so pa z vidika športno-rekreativnih učinkov pomembni za kvalitetno preživljanje prostega časa.

Cilji izbirnega predmeta šport za zdravje:

·         razvijati gibalne (predvsem moč, hitrost, koordinacija gibanja, gibljivost) in funkcionalne sposobnosti (aerobna in anaerobna vzdržljivost) z individualnimi programi,
·         z izbranimi nalogami ohranjati pravilno telesno držo in oblikovati skladno postavo,
·         opravljati dalj časa trajajoče gibalne naloge aerobnega značaja v naravi, kjer je poudarjena vztrajnost,
·         izpopolnjevati športna znanja tistih športov rednega učnega načrta športne vzgoje, ki nudijo možnost kasnejše prostočasne dejavnosti (atletika, ples, aerobika, odbojka, košarka, nogomet, plavanje),
·         spoznati pomen redne športne vadbe in primerne prehrane za zdravje in dobro počutje,
·         spoznati primerno prehrano ob določenih športnih dejavnostih, pomenom nadomeščanja izgubljene tekočine in škodljivostjo dopinga,
·         razumeti odzivanje organizma na napor,
·         oblikovati odgovoren odnos do lastnega zdravja (redno ukvarjanje s športom v šoli in prostem času, telesna nega, zdrava prehrana, nadomeščanje izgubljene tekočine),
·         spodbujati medsebojno sodelovanje, zdravo tekmovalnost,
·         spoštovati pravila športnega obnašanja,
·         doživljati sprostitveni vpliv športne vadbe.

Program šport za zdravje je namenjen nadgradnji tistih vsebin redne športne vzgoje, s katerimi lahko vplivamo na zdravje in dobro počutje (splošna kondicijska pripravljenost, atletika, ples, joga, športne igre, športne vsebine v naravi, plavanje, pohodništvo, kolesarjenje). Vsebine in izpeljava izbirnega predmeta omogočajo spoznavanje različnih vplivov gibalnih dejavnosti na zdravje, sprostitev in pridobivanje znanj, ki učencem omogočajo, da si v prostem času izberejo sebi primerne športne vsebine.

 Šport za sprostitev

Razred 7. razred
Število ur 35 ur – 1 ura na teden

Namen enoletnega predmeta Šport za sprostitev je spoznavanje novih športov, ki jih v obveznem šolskem programu ni mogoče izvajati, so pa z vidika športno-rekreativnih učinkov pomembni za kvalitetno preživljanje prostega časa.

Cilji izbirnega predmeta šport za sprostitev:

·         razvijati gibalne (moč, hitrost, koordinacija gibanja, gibljivost, ravnotežje, natančnost) in funkcionalne sposobnosti (aerobna in anaerobna vzdržljivost) z individualnimi programi,
·         z izbranimi nalogami oblikovati skladno postavo,
·         opravljati dalj časa trajajoče gibalne naloge aerobnega značaja v naravi, kjer je poudarjena vztrajnost,
·         seznaniti se z novimi športi, ki so pomemben del sodobne športno-rekreativne ponudbe,
·         razumeti odzivanje organizma na aerobno ali anaerobno obremenitev, telesno ali psihično preutrujenost in druge stresne dejavnike,
·         spoznati različne tehnike sproščanja,
·         razumeti pomen redne spremljave telesne teže in ravni gibalne ter funkcionalne učinkovitosti,
·         doživljati sprostitveni vpliv športne vadbe,
·         oblikovati odgovoren odnos do lastnega zdravja (redno ukvarjanje s športom v šoli in prostem času, ravnovesje med delom in počitkom, telesna nega, zdrava prehrana),
·         izoblikovati posameznikovo samopodobo na področju doživljanja in dojemanja svojega telesa,
·         spodbujati medsebojno sodelovanje in spoštovanje različnosti,
·         razviti kulturen odnos do narave in okolja.

Pri programu šport za sprostitev ponudimo sodobne športno-rekreativne vsebine glede na možnosti okolja in različnost v zmožnostih in interesih učencev (kolesarjenje, supanje, plavanje, vaterpolo, rolanje …). Namen programa je približati šport učenčevim potrebam, interesom in željam, omogočiti spoznavanje novih športov in poudariti razvedrilni ter sprostilni značaj športa. Program lahko vsebuje športne zvrsti iz osnovnega programa in druge športe, ki jih je možno izvesti v bližnji okolici.

Izvajalca izbirnih predmetov pri športu sta Mitja Kovačič in Karla Karnet.

Prilagodi izgled strani