Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

NAČINI PREHRANJEVANJA – NPH

TRAJANJE: 35 ur

 IZVAJANJE: 2 uri na teden v enem polletju

IZBEREJO UČENCI samo iz 9. razreda

TEMATSKI SKLOPI:

  • Prehranjenost
  • Prehrana v različnih starostnih obdobjih
  • Tradicionalni in drugačni načini prehranjevanja
  • Prehrana v posebnih razmerah

 KRATEK OPIS PREDMETA:

Pri izbirnem predmetu načini prehranjevanja učence poučujemo o prehrani z vidika zagotavljanja in varovanja zdravja. Učimo se o pomembnosti zdrave prehrane, obravnavamo načine prehranjevanja in prehrano v različnih starostnih obdobjih življenja in v posebnih razmerah ter pridobivamo praktične izkušnje o pripravi hrane.

Način pridobivanja ocene:

Ocenjevale se bodo spretnosti in veščine praktičnega dela in izdelki učencev (predstavitve).

CILJI, KI JIH ŽELIMO DOSEČI:

  • Razumejo pomen ustrezne prehranjenosti za zdravje organizma;
  • poznajo nacionalne in drugačne načine prehranjevanja ter analizirajo pozitivne in negativne posledice posameznih vrst načinov prehrane;
  • usvajajo osnovna napotila za prehrano različnih starostnih skupin prebivalstva;
  • usvajajo načine prehrane v naravi in v izrednih razmerah.

OPIS DELA PRI PREDMETU:

  • Praktično delo
  • Delo z literaturo

POVEZAVA S PREDMETI: BIO, KEM, NAR

Mentorica: Vesna Madžarac

Prilagodi izgled strani