Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

Razred: 4., 5. , 6.

Število ur: 35 (1 ura tedensko)

Izvajalec: Robert Hriberšek

Pri neobveznem izbirnem predmetu tehnika učenci poglobijo svoja tehnična znanja, katera so se že spoznali v okviru rednega pouka. Pri delu se srečajo z njim novimi materiali, načini načrtovanja ter obdelavo teh materialov (rezanje, žaganje, brušenje, vrtanje, lepljenje…). Pri tem uporabljajo gradiva les, papir ter umetne mase. Prav tako se seznanijo s osnovami programa za 3D načrtovanje (Sketchup).

Primeri izdelkov: vrtavka iz kartona in lesa, manjša jadralna letala iz umetnih mas, jadralna letala iz lesenih gradiv, padala, rakete, deltoidni zmaji, modeli vozil…

Prilagodi izgled strani