Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

Oddaja šolskih prostorov v šolskem letu 2021/2022

Obveščamo Vas, da bomo šolske prostore pričeli oddajati. To bomo pričeli tako dolgo, dokler bomo zaradi s COVIDOM-19 povezanimi priporočili pristojnega ministrstva in NIJZ to smeli.

Šolske prostore bomo oddajali na osnovi Pravilnika o oddaji prostorov, drugih nepremičnin in opreme Osnovne šole Martina Konšaka v uporabo, ki ga je sprejel Svet OŠ Martina Konšaka Maribor dne 18. 10. 2018, in v skladu z navodili ustanovitelja, Mestne občine Maribor, in sicer za obdobje med 1. 11. 2021 in 31. 8. 2022.

Na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, je cene oddaje določila Mestna občina Maribor, tudi pogodba bo tokrat tripartitna – med vami, nami in MOM.

Razpis oddaja šolskih prostorov v šolskem letu 2021-2022

PRAVILNIK dajanje v najem

CENE uporabe šolskih prostorov od 1. 1. 2021

Prilagodi izgled strani