Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

V septembru, mesecu ozaveščanja o otroškem raku, sta podjetji LIDL Slovenija in INTERZERO Slovenija podprli humanitarno akcijo društva JUNAKI 3. nadstropja, s katero zbiramo odpadne plastenke pijač za pomoč otrokom obolelim za rakom. Za vsako oddano plastenko društvu prispevamo 5 centov, vse zbrane plastenke pa bodo pravilno reciklirane in ponovno uporabljene za nov izdelek.

Pri učnih urah DRUŽBE smo se petošolci (5. b – razreda) v okviru teme Sodelujemo in si pomagamo srečali s pojmi: medsebojna pomoč, prostovoljno delo, solidarnost, humanitarne organizacije in društva. Vsi smo bili enotnega mnenja, da je spoznano najbolje udejanjiti in tako smo se v mesecu oktobru aktivno pridružili razpisani humanitarni akciji.

Na tablo v učilnici smo prilepili letak, ki nas spodbuja k zbiranju. Poiskali smo tudi večjo škatlo, ki smo jo oblepili in opremili z napisom: »TUDI V 5. b ZBIRAMO PLASTENKE«.

Plastenke (ob pomoči družinskih članov, prijateljev in znancev) tako zbiramo skozi ves teden. Naša razredničarka zbrane plastenke tedensko odpelje v izbrano Lidlovo poslovalnico v Mariboru (na Titovi cesti), kjer jih odda v poseben avtomat za zbiranje plastenk in dvigne listič z donacijo, ki ga zalepimo na oglasno desko.

   

V slabem mesecu (oktober 2023) smo tako zbrali:

Teden Število odpadnih plastenk Donirana denarna sredstva
1. 138 6, 90 EUR
2. 154 7, 70 EUR
3. 191 9, 55 EUR

 

SKUPAJ: 483 plastenk 24, 12 EUR

 

Z akcijo nameravamo nadaljevati vse do februarja 2024 in tako razvijati čut do sočloveka, medsebojno pomoč in prostovoljno delo, obenem pa z reciklažo plastenk doprinesti tudi k ohranjanju naravnega okolja.

Razredna zbrana sredstva smo pridružili šolski akciji – »KONŠAKI« za junake 3. nadstropja, ki teče vzporedno.

 

Prilagodi izgled strani