Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

Razpis za vpis v srednje šole je vsako leto predvidoma objavljen v januarju. Objavljen je rokovnik, v skladu s katerim se učenci do določenega roka prijavijo za vpis v izbran izobraževalni program. V rokovniku so opredeljeni ključni roki za izvedbo vpisnega postopka za vpis v srednje šole za kandidate, ki bodo v šolskem letu 2024/2025 obiskovali začetni letnik izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in gimnazijskega izobraževanja.

Učenci, ki se prijavijo v programe brez omejitve vpisa, se po zaključku 9. razreda ob predložitvi spričeval tudi vpišejo. Učenci, ki se prijavijo na srednje šole oziroma programe, ki imajo bistveno več prijav, kot razpisanih mest, sodelujejo v izbirnem postopku, saj te šole sprejmejo omejitev vpisa. Šole kandidate izberejo na podlagi točk, ki so jih pridobili z učnim uspehom v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole (zaključne ocene obveznih predmetov). Seznam šol z omejenim vpisom na svojih spletnih straneh objavi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Kandidati, ki niso bili izbrani na šoli, na katero so oddali prijavo, se lahko v drugem krogu prijavijo na preostalih 10 % vpisnih mest na šolah z omejenim vpisom ali na prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov.

Več informacij:

Srednješolski vpisnik 2024

Rokovnik 2024/2025

Vpis v srednjo šolo

Mojaizbira.si

Tabela za izračun točk

Povezava za izračun točk

Štipendije

V Sloveniji lahko dijaki prejemajo različne vrste štipendij:

Odgovore na pogosta vprašanja glede prejemanja štipendij najdete na spodnjih povezavah:

https://www.gov.si/novice/2023-06-16-najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-glede-stipendij/

https://www.srips-rs.si/stipendije

Prilagodi izgled strani