Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

Oddaja šolskih prostorov v šolskem letu 2023/2024

Šolske prostore bomo v šolskem letu 2022/2023 oddajali na osnovi Pravilnika o oddaji prostorov, drugih nepremičnin in opreme Osnovne šole Martina Konšaka v uporabo, ki ga je sprejel Svet OŠ Martina Konšaka Maribor dne 18. 10. 2018, in v skladu z navodili ustanovitelja, Mestne občine Maribor, in sicer za obdobje med 1. 9. 2023 in 25. 6. 2024.

Na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, je cene oddaje določila Mestna občina Maribor, tudi pogodba bo tokrat tripartitna – med vami, nami in MOM.

ODDAJA ŠOLSKIH PROSTOROV V ŠOLSKEM LETU 2023-24

PRAVILNIK dajanje v najem

CENE uporabe šolskih prostorov od 1. 1. 2021

Prilagodi izgled strani