Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP), se 13. 1. 2022 zaradi odrejene karantene za 1. a, 5. a, 5. b in 6.a izvaja izobraževanje na daljavo.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene (največ 10 delovnih dni).  Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

Jasmina Voršič

ravnateljica

V Mariboru, dne 13. 1. 2022

Prilagodi izgled strani