Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) se 28. 1. 2022 zaradi odrejene karantene za 5. b oddelek izvaja izobraževanje na daljavo. Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene (največ 10 delovnih dni).

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

Jasmina Voršič, ravnateljica

Prilagodi izgled strani