Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

Spoštovani starši,

pričenja se novo šolsko leto, ki bo ponovno polno izzivov. Želimo si, da bo pouk v šoli trajal neprekinjeno. Delavci na naši šoli bomo skrbeli, da bodo naši prostori varni.  Tudi vas, spoštovani starši in dragi učenci prosimo, da nam pri tem pomagate, tako da upoštevate naslednja ukrepe in veljavne odloke:

  • V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe: učenci, zaposleni oziroma obiskovalci.
  • Starši in druge osebe starejše od 15 let, lahko vstopajo v šolo le, če izpolnjujejo PCT pogoj (prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja).
  • Izjema so starši in druge osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka v 1., 2. ali 3. razred osnovne šole, saj zanje izjemoma ne velja pogoj cepljenosti, prebolevnosti ali testiranja. Po oddaji ali prevzemu otroka, čimprej zapustijo šolske prostore.
  • V šolskih prostorih je obvezno upoštevanje vseh preventivnih ukrepov: razkuževanje rok, ohranjanje varnostne razdalje in nošenje zaščitne maske, ki je obvezna za vse razen za učence v do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnemu oddelku.
  • Za vse druge prihode staršev v šolo (npr. na pogovorne ure in roditeljske sestanke) velja vselej tudi pogoj PCT.
  • Vsi, ki vstopajo v šolski prostor, upoštevajo predpisani protokol oziroma načrt gibanja po šoli, poskrbijo za razkuževanje rok in uporabljajo zaščitno masko.
  • Pouk bo potekal po modelu B. Podrobne informacije o poteku dela po modelu, bodo učenci prvi šolski dan dobili od razrednikov, starši pa na prvem roditeljskem sestanku.
  • Zaradi zagotavljanja vzdrževanja mehurčkov prosimo starše učencev 3. razreda, da svojega otroka pripeljejo v jutranje varstvo le, če je to nujno potrebno. Enako prosimo starše učencev in 5. razreda glede podaljšanega bivanja. O svoji odločitvi seznanite razredničarko.
  • Eden od ukrepov je tudi možnost prostovoljnega samotestiranja učencev 7., 8. in 9. razreda.

Testi za samotestiranje učencev so na voljo v lekarnah od ponedeljka, 30. 8. 2021. V skladu z navodilom Ministrstva za zdravje, bodo lekarne teste brez posebnih potrdil izdajale staršem ali zakonitim zastopnikom oziroma dijakom s Kartico obveznega zdravstvenega zavarovanja brez dodatnih dokazil, če so rojeni od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010.

Učencu trenutno pripada 5 pet hitrih antigenskih testov na mesec, ki jih učenec oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja. Teste boste lahko prevzeli v katerikoli lekarni enkrat mesečno in sicer po pet testov za vsak mesec. NIJZ priporoča, da učenci oziroma dijaki samotestiranje izvedejo v nedeljo zvečer ali v ponedeljek zjutraj, saj v primeru pozitivnega testa (in kasnejši potrditvi okužbe s testom PCR) v karanteno ne bo potrebno celotnemu oddelku.

Več informacij o samotestiranju je na spletni strani NIJZ: https://www.nijz.si/sl/samotestiranje.

Nošenje zaščitnih mask je nujen in učinkovit ukrep, ki ga je predlagala strokovna skupina Ministrstva za zdravje, obveznost nošenja pa določa odlok, ki ga je sprejela vlada. Edini razlog, ki je lahko opravičena izjema od obveznosti nošenja mask, je zdravniško potrdilo, iz katerega izhaja, da otrok iz zdravstvenih razlogov ne sme nositi maske.

Spoštovani starši,

želimo si, da bo pouk v šoli potekal čim dlje in da bomo s skupnimi močmi omogočili varno in zdravo okolje za vaše otroke, naše učence. Pri tem si želimo našega in vašega vzajemnega delovanja in sodelovanja. Pri tem bi radi poudarili,  da pri izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19 ni šola tista, ki postavlja pravila, saj ukrepi izhajajo iz veljavnih predpisov, ki jih ne sprejema šola. Je pa šola dolžna veljavne predpise upoštevati in jih izvajati.

Odgovorno, v skrbi za lastno zdravje in zdravje drugih bomo skupaj zmogli. Uspešen začetek in tudi nadaljevanje šolskega leta želim našim učencem, vam spoštovani starši pa čim manj skrbi.

Prijazen pozdrav in vse dobro.

Ravnateljica

Jasmina Voršič

Prilagodi izgled strani