Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

V letu 2022 imamo še vedno trajajočo pandemijo, politične konflikte, vojaške spopade, podnebne spremembe, ki so posledica vztrajnega segrevanja, naraščajoče cene osnovnih življenjskih dobrin in mednarodnih napetosti. Vse to vpliva na svetovno prehransko varnost.

Zgraditi moramo trajnostni svet, v katerem ima vsak in povsod reden dostop do dovolj hranljive hrane.

Nikogar ne smemo zapustiti in ga na ta način obsoditi na lakoto.

Čeprav smo napredovali in gradimo boljši svet, je še vedno preveč ljudi, ki ne morejo imeti koristi od razvoja, inovacij ali gospodarske rasti.

Mnogi ljudje po vsem svetu si ne morejo privoščiti zdrave prehrane, zaradi česar so izpostavljeni visokemu tveganju prehranske negotovosti in podhranjenosti. Toda odprava lakote ni le oskrba. Danes se proizvede dovolj hrane, da se nahranijo vsi na planetu.

Težavo predstavlja dostop in razpoložljivost hrane, ki ju vedno bolj ovirajo številni izzivi, vključno s pandemijo COVID-19, konflikti, podnebnimi spremembami, neenakostjo, naraščajočimi cenami in mednarodnimi napetostmi. Ljudje po vsem svetu trpijo zaradi domino učinkov izzivov, ki ne poznajo meja.

Po vsem svetu več kot 80 odstotkov skrajno revnih živi na podeželju in mnogi se za svoje preživetje zanašajo na kmetijstvo in naravne vire. Običajno jih najbolj prizadenejo naravne nesreče in nesreče, ki jih povzroči človek, in so pogosto odrinjeni zaradi svojega spola, etničnega porekla ali statusa. Največkrat se morajo zelo potruditi, da imajo dostop do izobraževanja, usposabljanja, financ, inovacij in tehnologij.

V Sloveniji imamo zelo dobro, če ne celo najboljše organizirano prehrano otrok v vrtcih in šolah. Potruditi se moramo, da bo tako tudi ostalo, da bodo naši otroci siti lažje spremljali dogajanje v vrtcu in razlago v šoli, ter pri vsem tudi sodelovali, ne le opazovali. Starši lahko in morate prispevati velik del pri vzgoji in izobraževanju otrok, da bodo vedeli, da je hrana zelo pomembna dobrina, ki je ne smemo metati stran.

Ob tej priložnosti so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, OE Ljubljana in OE Novo mesto pripravili video prispevek, v katerem so izpostavili tri ključna sporočila, ki lahko pripomorejo k bolj ekonomičnemu in uravnoteženemu prehranjevanju. Video je namenjen pedagoškim delavcem, učencem, dijakom in njihovim staršem oz. splošni populaciji. Vsebina je aktualna skozi vse leto, ne le 16. oktobra. Posnetek je dostopen na povezavi: https://www.youtube.com/watch?

O pomenu svetovnega dne hrane, poudarkih, ki jih letos želimo še posebej izpostaviti in se nanašajo na okolje v katerem živimo, si več lahko preberete na povezavi: https://www.nijz.si/sl/16-oktober-2022-svetovni-dan-hrane-vec-bi-morali-storiti-za-vecjo-dostopnost-in-prepoznavnost

po zapisu na spletni strani FAO

in na spletni strani NIJZ

priredil organizator šolske prehrane

Prilagodi izgled strani