Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

Šolski sklad

Naša šola se trudi biti prijazna, odprta in sodobno opremljena, hkrati pa tudi prostor, kjer bo poskrbljeno za varnost otrok ter njihovega imetja. Žal pa vseh ciljev, ki smo si jih zastavili, ne moremo doseči s sredstvi, ki nam jih namenjata država in občina. Za pridobivanje dodatnih sredstev smo do sedaj primanjkljaj sredstev polnili izključno s prispevki donatorjev, kar pa žal ne zadostuje vsem potrebam in željam. Zaradi tega in tudi zaradi vaših pobud, cenjeni starši, ki so bile posredovane preko predstavnikov sveta staršev, smo z letošnjim letom ustanovili Šolski sklad OŠ Martina Konšaka.

Podporniki šolskega sklada lahko postanete na naslednje načine:

  • z lastnimi prispevki: s podpisom pristopne izjave z neposrednim nakazilom poljubnega zneska na račun šolskega sklada (s pripisom za šolski sklad),
  • s pridobivanjem donatorjev oziroma z donatorsko pogodbo,
  • s sodelovanjem na dobrodelnih prireditvah, na katerih sklad zbira prostovoljne prispevke,
  • z delom dohodnine, ki jo namenite našemu šolskemu skladu.

 

V priloženih dokumentih lahko dostopate do podrobnejših informacij:

Prilagodi izgled strani