Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

Spremni tekst … vsebina 4. – 6. razred (Damir)

ZABAVNA MATEMATIKA

UčeLogične igrenci bodo spoznavali različne strategije in načine reševanja matematičnih, razvedrilnih in logičnih problemov.

Primerno je za vse učence 4., 5., in 6. razredov, ki jim reševanje tovrstnih problemov predstavlja izziv.

 

KREATIVNI LIKOVNI LABORATORIJ

Umetniško izražanje je človekova potreba, vezana na področji ustvarjalnosti in inovativnosti. Omenjeni kompetenci sta ključni za uspešno delovanje posameznika in širše družbe v 21. stoletju.Učenci bodo svojo radovednost poglobili prek ustvarjanja, raziskovanja, preizkušanja novih likovnih tehnik, ob tem pa se bodo sproščali ter razvijali aktiven odnos do kulture in umetnosti.

 
 

 

MLADI TEHNIKI

Pri predmetu Mladi tehniki učenci spoznajo šolsko delavnico, orodje in obdelovalne postopke. Način spoznavanja bo zanimiv, saj bomo z orodjem ustvarjali najrazličnejše izdelke, za katere ste menili, da jih ne znate narediti. Spoznali bomo različne materiale, kot npr. papir, les, kovino, usnje, umetne snovi. Izdelali bomo izdelke iz posameznih materialov in ugotovili, da je kombiniranje med njimi izjemno zabavno.

Pri  predmetu MLADI TEHNIKI učenci:

  • spoznajo namen in pomen tehničnih predmetov,
  • ob izdelavi izdelkov pridobijo znanje o lastnostih gradiv in razvijajo ročne spretnosti,
  • oblikujejo ideje za svoje izdelke,
  • načrtujejo potek dela, izberejo gradiva, orodje in stroje, s katerimi varno izdelujejo predmete,
  • krepijo pozitivno samopodobo,
  • razvijajo sposobnost opazovanja in predstavljanja tehničnih pojavov in naprav,
  • upoštevajo pravila varnosti pri delu,
  • ob delu gojijo sodelovanje v skupini, odgovornost, ekonomičnost ter natančnost in red.
ZUMBA

Učenci bodo skozi ples krepili svoje telo, razvijali svoje gibalne sposobnosti, vadili koordinacijo, občutek za ritem in glasbo, se sproščali. Učenci bodo izoblikovali in spoznali pozitivne vidike športa na življenje ter počutje nasploh. Skozi ples in gibanje bodo razvijali koordinacijo, gibalne sposobnosti ter krepili medosebne odnose.

Rap 2

Vsebina …

Rap 2

Vsebina …

Rap 2

Vsebina …

Prilagodi izgled strani