Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

Šolske ure in odmori

Zaporedna

ura

Ura

Dolžina

odmora

pričetek konec
0 7.30 8.15 5
1 8.20 9.05 20
2 9.25 10.10 20
3 10.30 11.15 5
4 11.20 12.05 5
5 12.10 12.55 15
6 13.10 13.55 5
7 14.00 14.45 /

 

Prilagodi izgled strani