Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

Nosilec ukrepa:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport ter Ministrstvom za zdravje

Izvajalec ukrepa:

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Skrb za uravnoteženo prehrano je osnovno vodilo, zdrav življenjski slog pa najpomembnejši cilj ukrepa “Shema šolskega sadja in zelenjave“.

Več o ukrepu si lahko preberete v dodatku.

Opis sheme šolskega sadja

Prilagodi izgled strani