Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se s 27. 1. 2022, za 6., 7., 8. in 9. razrede uvaja izobraževanje na daljavo, ker je potrebno organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela prilagoditi epidemiološkim razmeram. Pouk za učence 6. – 9. razredov bo v celoti potekal na daljavo. Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo najdlje do 4. 2. 2022.

Prav tako se z 31. 1. 2022, tudi za 5. b razred iz enakih razlogov uvaja izobraževanje na daljavo. Pouk za učence 5. b razreda bo v celoti potekal na daljavo. Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo najdlje do 4. 2. 2022.

Vsa morebitna dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

Jasmina Voršič, ravnateljica

Prilagodi izgled strani