Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

Neobvezni izbirni predmet šport

Neobvezni izbirni predmet šport je namenjen učencem 2. triade (4., 5., 6. razred) in vključuje vsebine, ki so prisotne v vsakodnevni športni vadbi učencev (teki, skoki, plezanja, akrobatske prvine idr.) ter številne nove vsebine, ki jih ni v rednem programu predmeta...

IZBIRNI PREDMETI – ŠPORT

Izbrani šport ODBOJKA Razred 9. razred Število ur 32 ur – 1 ura na teden Namen enoletnega predmeta Izbrani šport je poglabljanje vsebin določenega športa – odbojke. Namenjen je vsem učencem, ne le tistim, ki se z izbranim športom ukvarjajo že pri...

Kriteriji ocenjevanja pri športu

V spodnjem prispevku so zapisani primeri nalog, ki jih vrednotimo in ocenjujemo pri pouku športa ter ustrezni kriteriji, ki jih upoštevamo pri ocenjevanju. PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA Učitelj športa vse leto in v vseh fazah učnega procesa načrtno spremlja...
Prilagodi izgled strani