Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

Od petka, 18.2.2022, je v šolski avli na ogled razstava »NORČAVI PUST«, ki smo jo ob pomoči sodelujočih delavcev šole, pripravili učenci in učiteljice 1. razredov.

Takoj ob vstopu v šolsko avlo vas bo najprej lepo pozdravil kurent, ki stoji ob napisu norčavi pust in fotografijah kurentov. Fotografije in opise kurentov si lahko ogledate tudi v stekleni vitrini. Na fotografijah so tudi učenci 1.razredov.

V steklenih vitrinah se nahajajo tudi fotografije in opisi za pustne maske: rusa, pobirač, gonjač, picek, kokotič in vile. Učenci 1. a razreda so izdelali krone, ki jih nosijo vile in kape za piceke ter picekovo palico. Njihovi izdelki se prav tako nahajajo v steklenih vitrinah. Učenci 1. b razreda pa so izdelali kurentove kape, ki krasijo vrv nad steklenimi vitrinami.

V šolski avli so na ogled  razstavljene tudi pustne maske vila, picek, kurent in melika.

Vse razstavljene in opisane pustne maske izvirajo iz severovzhodnega dela Slovenije.

 

Učiteljice 1. razredov

 

Prilagodi izgled strani