Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si
ŠOLSKA RAZSTAVA “NORČAVI PUST”

ŠOLSKA RAZSTAVA “NORČAVI PUST”

Od petka, 18.2.2022, je v šolski avli na ogled razstava »NORČAVI PUST«, ki smo jo ob pomoči sodelujočih delavcev šole, pripravili učenci in učiteljice 1. razredov. Takoj ob vstopu v šolsko avlo vas bo najprej lepo pozdravil kurent, ki stoji ob napisu norčavi pust in...

KRITERIJI OCENJEVANJA ZA 1. RAZRED

SPLOŠNA MERILA – KRITERIJI ZA OPISNO OCENJEVANJE, 1. razred DOSEGA DELNO DOSEGA NE DOSEGA Učenec dosega temeljne standarde znanja določene v učnem načrtu za posamezni predmet. Učenec samostojno odgovarja na vprašanja. Podatke smiselno vrednoti in interpretira. Snov...
Prilagodi izgled strani