Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

Robotika v tehniki (RVT) – 8. in 9. razred

Trajanje predmeta: 35 ur Izvajanje predmeta: 2 uri na teden v enem polletju Nosilec predmeta: Goran Tušak Robotika v tehniki je enoletni tehnični izbirni predmet namenjen učencem 8. in 9. razreda. Pouk je organiziran v ustrezno opremljeni učilnici za tehniko in...
Prilagodi izgled strani