Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

Kriteriji ocenjevanja pri športu

V spodnjem prispevku so zapisani primeri nalog, ki jih vrednotimo in ocenjujemo pri pouku športa ter ustrezni kriteriji, ki jih upoštevamo pri ocenjevanju. PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA Učitelj športa vse leto in v vseh fazah učnega procesa načrtno spremlja...
Prilagodi izgled strani