Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

KEMIJA

KRITERIJI OCENJEVANJA ZNANJA v 8. in 9. RAZREDU pri predmetu kemija Učenec dobi v enem šolskem letu eno/dve pisne in dve/tri ustne ocene. Pri naravoslovnih predmetih se ocenjuje tudi projektno delo v obliki delovne naloge. Ta lahko zajema izdelavo modela in...
Prilagodi izgled strani